O škole ↓

Kromě povinných předmětů nabízí škola i předměty nepovinné, volitelné a zájmové:
náboženství, finanční gramotnost, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce, sportovní hry, dopravní výchova, dramatický kroužek, polytechnický kroužek, klub, tvořivá dílna, vaření, fotbal, hasiči.

Rozvrhy tříd jsou dostupné přihlášeným uživatelům ve školním informačním systému, kde rodiče mohou vidět výsledky svých dětí v elektronické žákovské knížce, mohou sledovat zkušební plán (zkoušení a písemné práce), žáci zde najdou v e-learningu prezentace k výuce, pracovní listy, soubory k procvičování učiva na počítači.

Naši žáci se během školního roku účastní matematických, jazykových, přírodovědných, výtvarných, sportovních, dopravních i televizních soutěží. Často se žáci umísťují na předních místech v okresních kolech, jsou úspěšní také v krajských a národních kolech.

Každý školní rok pořádá naše škola pro žáky několik kulturních i vzdělávacích pořadů, besedy na různá témata s odborníky, naučné a poznávací exkurze, zajímavé výlety a zájezdy.

Název školy: Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace
Adresa školy Brodek u Konice 265, 79846
Telefon – ředitelka 582 391 193
Email – ředitelka brodek@volny.cz
Telefon – kancelář 582 391 194
Email – kancelář zsbrodek@post.cz
Zřizovatel Obec Brodek u Konice
IČO 70872279
REDIZO 600120449
Číslo účtu 168720474/0300
Datová schránka  hk4miap
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bc. Jaroslav Jordán, tel: 777 722 720, email.: poverenec@jjpgroup.cz


Školská rada 2023/2024
Školská rada má tři členy, kteří jsou jmenováni a voleni:
– třetinu, tj. 1 člena, jmenuje zřizovatel
     Ing. Petra Bartošková – od 1. 9. 2022,
– třetinu, tj. 1 člena, volí zákonní zástupci žáků ze svých řad
     Eva Páleníčková – od 19. 9. 2022,
– třetinu, tj. 1 člena, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy
     Mgr. Marcela Francová (předseda školské rady) – od 4. 9. 2023.

SRPŠ – Spolek rodičů a přátel školy
Členský výbor: předseda, pokladník, třídní zástupci

Předseda SRPŠ: Mgr. Kateřina Čépe, od 18. 9. 2023
Pokladník: Eva Páleníčková, od 17. 9. 2018

Zvolení zástupci tříd:
1. třída: Jakub Skřebský, od 18. 9. 2023
2. třída: Zuzana Bohuslavová, od 18. 9. 2023
3. třída: Ing. Irena Sabová, od 13. 9. 2021
4. třída: Kateřina Čépe, od 14. 9. 2020
5. třída: Jakub Klement, od 16. 9. 2019
6. třída: Eva Páleníčková, od 18. 9. 2023
7. třída: Pavla Greplová, od 18. 9. 2017
8. třída: Dana Koudelková, od 13. 9. 2021
9. třída: Veronika Greplová, od 18. 9. 2017