Naše škola

Rychlé kontakty

ředitelka školy:
582391193
brodek@volny.cz


omlouvání žáků:
582391194


odhlašování obědů:
725526837
alazap@seznam.cz

Rozpis zvonění
1. hodina 7:35 - 8:20
2. hodina 8:30 - 9:15
3. hodina 9:30 - 10:15
4. hodina 10:25 - 11:10
5. hodina 11:20 - 12:05
6. hodina 12:10 - 12:55
7. hodina 13:25 - 14:10

O škole ↓

Kromě povinných předmětů nabízí škola i předměty nepovinné, volitelné a zájmové:
anglický jazyk, náboženství, seminář z přírodovědných předmětů, počítačový kroužek, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, sborový zpěv, zdravotnický kroužek, sportovní a pohybové hry, aerobic, dopravní výchova, stolní tenis, kopaná, hasiči.

Rozvrhy tříd jsou dostupné přihlášeným uživatelům ve školním informačním systému iŠkola, kde rodiče mohou vidět výsledky svých dětí v elektronické žákovské knížce, mohou sledovat zkušební plán (zkoušení a písemné práce), žáci zde najdou v e-learningu prezentace k výuce, pracovní listy, soubory k procvičování učiva na počítači.

Naši žáci se během školního roku účastní matematických, jazykových, přírodovědných, výtvarných, sportovních, dopravních i televizních soutěží. Často se žáci umísťují na předních místech v okresních kolech, jsou úspěšní také v krajských a národních kolech.

Každý školní rok pořádá naše škola pro žáky několik kulturních i vzdělávacích pořadů, besedy na různá témata s odborníky, naučné a poznávací exkurze, zajímavé výlety a zájezdy.

Název školy: Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace
Adresa školy Brodek u Konice 265, 79846
Telefon 582391193
Fax 582391193
Email brodek@volny.cz
Zřizovatel Obec Brodek u Konice
IČO 70872279
REDIZO 600120449
   
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko
IČ: 71228527, se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý
tel.: 602 369 852, email.: ladislav.bilybt@gmail.com