Historie školy

1794 postavena první škola v Brodku u Konice, tehdy německá
1862 postavena nová německá škola
1920 zřízena česká obecná škola v Brodku u Konice, do školy bylo zapsáno jen 14 žáků, neboť české děti byly vesměs z rodin chudobných. Bylo nutné zřídit i školu měšťanskou.
1924 zahájeny práce na nové budově
1926 5. září byla slavnostně otevřena nová školní budova
1930 škola dostala povolení od kanceláře prezidenta republiky, aby se mohla nazývat „Masarykovou“
1938 20. listopadu byla státní škola z Brodku vystěhována do Suchdola a Horního Štěpánova
1946/47 byla opravena tělocvična, staré záchody vyměněny za splachovací a celé vedení odpadu nahrazeno novým, vodovodní potrubí bylo prodlouženo přes celou budovu a pro umývání zřízena čtyři umyvadla
1949 začaly ve škole pracovat první zájmové kroužky – kroužek ruského jazyka, automobilový, recitační, krejčovský, květinářský a zahrádkářský
1950 zavedeny žákovské knížky
1951 do provozu uvedena školní stravovna
1953 škola dostala k dispozici zahradu
1964/65 do školy zaveden vodovod, a tím zajištěn dostatek pitné vody
1970 provedena instalace ústředního topení
1974 výměna oken a oprava tělocvičny
1977 oprava střechy
1980/81 nový nábytek do tříd
1982/83 na školní zahradě postaveny dva skleníky
1988/90 generální oprava budovy „staré školy“
1999 zahájena oprava školy, v říjnu školu navštívil ministr zahraničních věcí a prostějovský senátor Jan Kavan
2001 škola slaví 75. výročí svého trvání, dokončena generální rekonstrukce a modernizace školy, která si vyžádala investice ve výši 53 mil. Kč
2006 oslava 80. výročí otevření školy v Brodku u Konice
2016 oslava 90. výročí otevření školy v Brodku u Konice – Den otevřených dveří, Školní akademie
 

 

HISTORIE NÁZVU ŠKOLY

1922
1923
1930–1948
1948
1953
1960
1983
1990
2005
Obecná škola
Měšťanská škola
Měšťanská škola T. G. Masaryka
Národní škola, Střední škola
Osmiletá střední škola – spojení obou škol
Základní devítiletá škola
Základní škola
Základní škola T. G. Masaryka
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice
 

 

 

ŘEDITELÉ

 
1. Emanuel Štorkán 1923 – 1924
2. Hynek Smékal 1924 – 1934
3. Jaroslav Štouda 1934 – 1936
4. Antonín Rambousek 1936 – 1943
5. František Jáchym, zastupující ředitel 1943 – 1945
6. František Loska 1945 – 1953
7. Jaromír Faltýnek 1953 – 1969
8. Jaroslav Nosek, zastupující ředitel 1969 – 1970
9. František Novák 1.6.1970 –1.8.1970
10. Josef Mládek 1970 – 1975
11. Jiří Janeček 1975 – 1995
12. Václav Růžička 1995 – 2017
13. Kateřina Dostálová 2017 – dosud