Školní prevence

 

Školní metodik prevence: Mgr. Tereza Malínková

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

pondělí: 11:20  – 12:05
(po domluvě, kontaktujte mě zprávou ve školním informačním systému)

Konzultační témata:
• záškoláctví
• šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
• kriminalita, delikvence
• užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky
(OPL))
• virtuální drogy, patologické hráčství
• domácí násilí
• týrání a zneužívání dětí
• poruchy příjmu potravy

Činnost školního metodika prevence:
• shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
• další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence sociálně patologických jevů
• mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů
• zajišťování besed a preventivních aktivit
• spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
• koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

Linka pro rodinu a školu, linka ZTRACENÉ DÍTĚ

Ocitli jste se v krizové situaci (rodiče, děti, příbuzní, učitelé …) a potřebujete okamžitou pomoc ve vyhrocené emotivní situaci? Volejte telefonní číslo:  116000

  • telefonní krizová linka pracuje nonstop
  • je zdarma
  • poskytuje psychologickou a sociálně právní pomoc
  • spolupracuje s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí)

Více na: www.linkaztracenedite.cz

Letáček – krizová linka (pdf)

Preventivní program „Desatero k primární prevenci“:

Zajímavé odkazy týkající se problematiky ŠIKANY:
e-bezpeci.cz
minimalizacesikany.cz


Kontakty a adresy na různá pracoviště (dokument pdf)

Minimální preventivní program školy 2023-2024 (dokument pdf)

Školní preventivní strategie 2022-2027 (dokument pdf)