Zaměstnanci

Ředitelka školy:  
Mgr. Kateřina Dostálová brodek@volny.cz
Zástupkyně ředitelky:  
Mgr. Marcela Francová (výchovný poradce) marcela.francova@zsbrodekukonice.cz
   
Učitelé 2023/24:  
Mgr. Věra Švecová – 1. třída  
Mgr. Marta Heraltová – 2. třída  
Mgr. Jana Kamená – 3. třída  
Mgr. Michaela Šustrová – 4. třída  
Mgr. Jana Smítalová – 5. třída  
Mgr. Tereza Malínková – 6. třída, školní preventistka  
Mgr. Monika Konečná – 7. třída  
Mgr. Renata Fialová – 8. třída  
Mgr. Alena Staffová- 9. třída  
Mgr. Eliška Skokánková  
Mgr. Přemysl Heralt  
   
Asistenti pedagoga:  
Zuzana Bohuslavová  
Lenka Davidová  
Jarmila Hubená  
Jana Komárková  
Bc. Patrik Synek  
   
Vychovatelky:  
Ing. Pavlína Vrátníková  
Zuzana Bohuslavová  
   
Speciální pedagog: Jarmila Hubená  
   
Správní zaměstnanci:  
ekonomka školy: Martina Folkmanová 582 391 194, zsbrodek@post.cz
vedoucí školní jídelny: Kateřina Kočiříková
725 526 837, jidelna.brodek@seznam.cz
kuchařka: Věra Hrazdirová  
uklízečky, pomocné síly: Lenka Francová,
Martina Přikrylová, Hana Jordová
 
školník: Daniel Hýža