Výchovný poradce

Mgr. Marcela Francová

Konzultační hodiny: středa – 7:20 – 8:20

Informační web MŠMT, CERMAT: https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

AKTUÁLNÍ INFORMACE – Informace k přijímacímu řízení v roce 2024:

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:

 1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
 2. Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky.
 3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
 4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

 Využívej služeb výchovného poradce!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec. Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení.

Navíc by ti měl pomoci s hledáním další školy, až budeš na téhle končit.

 Přijít můžeš s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
 • Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Kde najdete další spolehlivé informace:

1) Portál Střední školy.cz

2) Infoabsolvent.cz

3) Přehled oborů a SŠ v Atlasu školství.cz