ZUŠ OPEN

V úterý 30. května všichni naši žáci navštívili program v rámci celostátního hapenningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN v kulturním domě na Malém Hradisku. Oslavili jsme takto Den dětí.

Kapela „Holóbkova mozeka“ zahrála mladším žákům pohádkové písničky, starší žáci se seznamovali s různými rytmy a písničkami k rozličným tancům. Žáci se do programu také zapojovali a zazpívali si. Děkujeme za velmi pěkný hudební program.

Další program ZUŠ OPEN je možné navštívit v odpoledních hodinách na zámku v Konici.

Zpáteční čekání na autobus do Brodku u Konice si žáci 7. a 9. ročníku zpestřili návštěvou stálé expozice betlémů a vyřezávaných figurek. Dětí se ujal přímo pan starosta Malého Hradiska –  Marian Fiedler, který poutavě vyprávěl o místním  řezbáři a nadšenci, který zhotovuje pro radost sobě i návštěvníkům nádherné betlémy se zajímavými figurkami.