Informace ze školní jídelny

Žádám strávníky školní jídelny, aby si odhlásili obědy nejpozději do pátku 23. 6. (které si chtějí odhlásit v týdnu od 26. – 30. 6. 2017), z důvodu objednávky masa a vyúčtování stravného za měsíc květen a červen. Na pozdější odhlášení nebude brán ohled.

Dne 30. 6. 2017 bude ukončen školní rok a vaří se oběd. Proplacení přeplatků bude probíhat ve středu 28. 6. 2017.

Děkuji.
Alena Zapletalová, vedoucí školní jídelny