|

Novinky z naší družinky – Putování za Orlím pírkem

19. června odpoledne vyrazily děti z obou oddělení školní družiny na „Putování za Orlím pírkem“. Statečně – i když, popravdě, průběžně pobízeny sladkou odměnou – ťapaly z Horního Štěpánova do Brodku u Konice přes hory, doly, černý les a cestou plnily úkoly, které jim Orlí pírko připravil – nebo vlastně připravila? A co vy – uhodli jste, kdo je to Orlí pírko?