Výlet 2. a 6. třídy – ZOO Lešná

Jak jsme již informovali, v rámci MAP (místní akční plán) vzdělávání v ORP (obec s rozšířenou působností) Konice vyhlásila MAS (místní akční skupina) Region HANÁ soutěž tvořivých aktivit pro třídní kolektivy „Vysněná škola“. Žáci 2. třídy naší školy se umístili na 2. místě (za 1. stupeň), žáci 6. třídy se umístili  také na 2. místě (za 2. stupeň) a obě třídy vyhrály výlet.

Ve čtvrtek 22. června jsme se tedy vypravili do ZOO Lešná ve Zlíně. Počasí bylo krásné, užili jsme si zvířátek – nejvíce se dětem líbili rejnoci, které si mohly pohladit a nakrmit, povozili jsme se po ZOO vláčkem, děti se vyřádily v lanáčku.