Loučení s létem pro 1., 2. a 3. třídu

Na samotném konci léta 21. září uspořádala naše škola ve spolupráci se SRPŠ poučnou a příjemnou akci, zaměřenou na environmentální výchovu. Děti z 1. – 3. třídy jely do ZOO na Svatém Kopečku, aby se tam rozloučily s létem.

Pozorovaly zvířátka, radovaly se z krásné přírody tamního lesoparku i z dětských sportovních atrakcí. Poděkování patří SRPŠ za úhradu cestovného, i všem zaměstnankyním školní kuchyně, které přišly do práce dříve, aby dětem připravily na výlet čerstvé řízky. Počasí nám přálo, a jak říkaly děti: „Bylo to super!“