Třídní schůzky, individuální konzultace

V pondělí 5. března 2018 se od 15:30 hod. konají třídní schůzky a individuální konzultace. Přesný čas si ověřte a domluvte s třídními učitelkami, třídním učitelem a ostatními vyučujicími.