Ukliďme naši obec

Také v letošním roce se naše škola zapojila do úklidových prací v přilehlých obcích při příležitosti Dne Země. Žáci a jejich učitelé se stali v pátek 20. 4. 2018 součástí celorepublikového projektu: „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Hlavním cílem tohoto projektu je uklidit černé skládky a nepořádek. Je to akce dobrovolnická. U jejího zrodu stál Svaz ochránců přírody, a to už v roce 1992. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízí se společně v jeden den. Protože v pátek 13. dubna 2018 zrovna pořádně pršelo, celá akce se na naší Základní škole v Brodku u Konice přesunula o týden později.

Žáci uklízeli v obcích: Brodek u Konice, Suchdol, Jednov, Labutice, Lipová, Hrochov, Skřípov, Lhota u Konice.  Skupinky žáků se se svými učiteli sešly ráno v 8:00 hod. většinou u obecních úřadů, kde na ně čekali páni starostové a paní starostka. Ještě pár důležitých bezpečnostních pokynů, každému účastníkovi rozdat malé občerstveníčko a mohlo se vyrazit do terénu. Za doprovodu vyučujících všichni žáci pojali tuto akci velmi zodpovědně. A tak se pytle na odpadky brzy začaly plnit všemožným harampádím, které nezodpovědní lidé během celého roku kolem sebe bez rozmyslu odhazovali. Nejčastěji to byly plechovky, papíry, staré hadry, smaltové nádobí, sklenice, pneumatiky atd. Všichni se řídili pokyny vyučujících, pracovali v rukavicích, aby nedošlo k nějakému vážnému poranění. Bezpečnostní vesty byly samozřejmostí. Počasí všem přálo, a tak šla práce hezky od ruky. Někteří žáci po cestě nakoukli do dvorků či zahrad svých spolužáků, aby se podívali na malá, právě narozená mláďátka. Jedna skupinka žáků, která uklízela přímo v Brodku u Konice, si po dobře vykonané práci zahrála na místním hřišti za odměnu fotbálek.

Akce na naší škole měla především za cíl žáky skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému černých skládek a odpadů v přírodě, oživit témata diskuzí o odpadech a recyklaci, a takto vlastnímu vzniku černých skládek předcházet. Páteční školní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko v Brodku u Konice a v přilehlých obcích nebyla jenom o úklidu, vzájemné spolupráci mezi spolužáky, ale i o tom, že všichni zúčastnění kolem sebe poznávali a vnímali krásu probouzející se jarní přírody. Ti, co jednou uklízeli, nepořádek kolem sebe a v obcích dělat snad nebudou. Uvidíme příští školní rok!

Mgr. Renata Fialová

Děkuji všem pedagogům, kteří se společně s žáky zapojili do této akce a svým přístupem a příkladem vedou žáky k tomu, že taková akce má smysl.

Děkuji paní starostce a pánům starostům za spolupráci, za zajištění občerstvení pro děti, za zajištění pytlů na odpadky a sběr pytlů.

Děkuji všem rodičům, kteří své děti zodpovědně vybavili pracovními rukavicemi a reflexními vestami – bylo to velmi důležité pro bezpečnost dětí.

Mgr. Kateřina Dostálová

Článek v Prostějovském večerníku: http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/26132-doslo-na-nasi-adresu-ekologicka-vychova-v-praxi