Poděkování od společnosti „Život dětem“

„Život dětem“ srdečně děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice.