Projektový „Den dopravní výchovy“

V Den dopravní výchovy v pátek 13. 9. 2019 strávili žáci první až třetí třídy první dvě vyučovací hodiny ve svých třídách, kde se seznámili se zásadami první pomoci, zopakovali či naučili se dopravní značky a pravidla bezpečného chování chodců a cyklistů.

Po svačině se společně vydali k místnímu fotbalovému hřišti – někteří na koloběžce, jiní pěšky. Na přilehlé křižovatce si při hře na dopravní prostředky prakticky vyzkoušeli jak mají fungovat pravidla silničního provozu. Nechyběl ani slalom mezi kuželkami a zůstal čas i na „dopravní hry“ na fotbalovém hřišti.

Žáci 4. až 9. třídy řešili dopravní situace, opakovali si pravidla silničního provozu, nacvičovali první pomoc – svoje poznatky si ověřili v dopravním a zdravotním testu. Nejvíce se však těšili na jízdu zručnosti na kole. Testy byly vyhodnoceny, jízda na kole obodována a v pondělí jsme mohli v tělocvičně vyhlásit nejšikovnější cyklisty.

Nejlepší řešitelé ze 4. až 9. třídy (pdf)