Rozloučení s létem

Ve čtvrtek dne 26. 9. 2019 se žáci 1. až 3. ročníku rozloučili s létem krásným výletem na hrad Bouzov a do jeskyní Javoříčko.
Nejprve navštívili hrad Bouzov, který si prohlédli a dověděli se mnoho zajímavostí o jeho historii. V Javoříčku se seznámili s událostí, která se stala 5. 5. 1945 , kdy byla tato vesnička nacisty vypálená. Dále následovala prohlídka jeskyní a vycházka po naučné stezce Špraněk.
Tato akce byla pro žáky velkým přínosem a všem se moc líbila.