Září v první třídě

První měsíc v první třídě máme úspěšně za sebou. Sova Evelína nám stále připravuje různá překvapení, a tak jsme díky ní prožili i barevný týden, zahráli jsme si pohádku „O veliké řepě“ a mnoho jsme se toho naučili. Umíme už tři písmena. Každé písmeno nám vždy přinese nějaké zvířátko z „lesní školy“, odkud k nám přiletěla i Evelína. Písmeno S nám samozřejmě přinesla sova, M medvěd a A aligátor. Skládáme první slabiky a těšíme se na první slova. Poznáváme číslice a učíme se je psát. Neleníme ani v prvouce, tělocviku, výtvarné nebo hudební výchově…