Děti četly dětem

V úterý 17. 12. 2019 navštívili žáci 8. ročníku děti v 1. třídě v rámci literárního projektu: „Děti čtou dětem“. Osmáci si pro prvňáčky připravili čtenou pohádku od Josefa Čapka – „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“.

Své čtení doplnili také hrou s loutkami a rekvizitami. Prvňáčci se na starší spolužáky moc těšili. A ti je nezklamali. Dokonce jim přinesli malé živé překvapení – svého třídního maskota – křečka Timiho.  Bylo velmi milé pozorovat pozorovat všechny děti, jak si společně povídají a sdělují si zážitky z čtenářské dílny.
 
Třídní paní učitelka Mgr. Marta Heraltová osmákům naopak přislíbila, že si prvňáčci naoplátku připraví na jaře také zajímavé čtení.
 
Zapsala Renata Fialová