Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci se nemůže konat každoroční beseda pro rodiče budoucích prvňáčků. Veškeré informace čtěte v tomto příspěvku, dále v sekci Dokumenty.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.

  • zápis proběhne ve dnech 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021
  • zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Čtěte, prosím, podrobnosti v přiloženém souboru.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 (pdf)

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

  • zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí na dveřích budovy základní školy
  • a na webových stránkách školy: http://www.zsbrodekukonice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na 30. 4. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.