Vyhlášení volných dnů 18. 11. a 19. 11. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 2 volné dny pro žáky základní školy v termínu: čtvrtek 18. 11. a pátek 19. 11. 2021. Volné dny jsou vyhlášeny z provozních, organizačních a epidemiologických důvodů.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:

  1. prostřednictvím školního informačního systému,
  2. zveřejněním na webových stránkách školy.

Vyhlášení volných dnů bylo projednáno se zřizovatelem dne 15. 11. 2021.

 

Pro žáky 1., 2. a 3. třídy nabízíme v tyto volné dny možnost pobytu ve školní družině – školní družina by byla v provozu ve čtvrtek 18. 11. a v pátek 19. 11. v čase 6:30 až 12:30 hod., v případě přihlášení minimálně 5 účastníků. Třídní učitelky 1., 2. a 3. třídy Vás budou, vážení rodiče, telefonicky kontaktovat s dotazem na využití školní družiny.