Výuka plavání

V pátek 9. 9. zahajujeme výuku plavání, které se budou účastnit žáci 1., 2., 3. a 4. třídy. Podrobné informace u třídních učitelek.