Projektový adaptační den žáků 6. třídy

V pondělí 26. září se žáci 6. ročníku účastnili projektového dne na školním hřišti. Zkušené lektorky ze společnosti Gm5, s.r.o. pro žáky připravily spoustu zajímavých aktivit. Pomocí didaktických her si žáci uvědomili, že stojí za to, být v přírodě, pozorovat, zkoumat, hrát si, představovat jí dalším lidem. Program byl cíleně zaměřen na nově se tvořící třídní kolektiv. I přes nepříliš vydařené počasí se žákům program líbil a užili si spoustu zábavy.