Výuka plavání

Dne 25. 11. 2022 ukončili žáci první až čtvrté třídy svůj plavecký výcvik
V plaveckém bazénu v Litovli strávili celkem dvacet hodin. Během nich se prvňáčci učili splývat, skákat do vody po nohou a lovit předměty z vody. Starší žáci se krom výše uvedeného učili plavecké dýchání, plavecký způsob prsa a znak, plavání pod vodou, startovní skok a prvky sebezáchrany. Poslední vyučovací hodinu připravily lektorky dětem zábavnou vodní dráhu, která byla pro děti velkým zážitkem. 
Marta Heraltová