Besedy a přednášky hasičů a Policie ČR

Během listopadu se napříč třídami uskutečnilo několik besed a přednášek s hasiči z HZS Konice a s členkou Policie ČR paní poručicí Slabou.

Žáci si připomněli důležitá telefonní čísla, rozeznávali varovné signály, dozvěděli se, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích, jak poskytnout první pomoc. Paní policistka seznámila žáky s praktickými situacemi na témata „Právo a morálka“, „Šikana a kyberšikana“, „Tvoje cesta načisto“.