Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole a ve školce se slavil dne 5. 12. 2022. Do každé třídy vstupoval Mikuláš s anděly a čerty, pozdravil děti a ptal se jich, zda vědí, kdo je a jestli byly hodné. V ruce držel velikou knihu skutků, ze které četl fakta o dětech sdělená Božími posly. Menší děti měly připravené pro Mikuláše krásné vánoční písničky a básničky. Mikuláš je známý pro svou štědrost a dobročinnost, proto požádal andílky, aby rozdali sladkou nadílku dětem.