Otvírání studánek aneb Cesta do Jednova za místními pověstmi a legendami

DEN DĚTÍ v 7. ročníku

Letošní Den dětí strávili sedmáci po boku úžasné a dokonalé přírody. Otvírání studánek připadá na 31. květen. Je to tradice, která se vrací s nebývalou vervou. Vždyť voda je „kolébkou života“. Zvyk otvírání, vylévání či cídění studánek je velice starý a pochází z pohanských dob. Původně sloužil k přivolání deště. Studánkám se také přinášely dary a zároveň se obětovalo zlým duchům, aby neškodili a studánky nekazili. Tento lidový zvyk připomněl skladatel Bohuslav Martinů ve své kantátě „Otvírání studánek“. V druhé polovině 20. století se začala tato tradice opět obnovovat.

Sedmáci se společně vydali do Jednova za pověstmi a historií této obce. Cílem byla místní studánka se zázračnou vodou, která podle pověstí uzdravila nejednoho člověka. Cestou se zastavili v ukázkové bylinkové zahradě paní Mgr. Jarmily Podhorné, v jedné zahradě jim pán ukázal, jak se správně kosí tráva. Někteří kluci si tuto činnost prakticky vyzkoušeli. Sedmáci pracovali s mapou a buzolou, odhadovali a měřili pásmem vzdálenost, vytvořili z větví čtvercový obrazec, plnili úkoly v pracovních listech. Po cestě zahlédli v trávě slepýše, který některá děvčata pořádně vyplašil. V Jednově se podívali do kostela, kde se pod oltářem ukrývá místní pramen. Žáci venku okolí studánky vyčistili, zametli, ometli pavučiny. Staňa s paní starostkou Jitkou Zahálkovou změřili pH vody ve studánce.

To, na co se sedmáci nejvíce těšili, bylo místní hřiště, kde si opekli špekáčky a věnovali se sportovním aktivitám. Počasí všem přálo, a tak se z Jednova zpátky do Brodku u Konice odcházelo s pocitem, že si rádi podobný den v přírodě někdy zopakujeme.

Zapsala: Renata Fialová, tř. uč. 7. ročníku