Vyhlášení volného dne

29. září 2023 Celý den

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den pro žáky základní školy v termínu: pátek 29. 9. 2023. Volný den je vyhlášen z provozních a organizačních důvodů. Školní družina i školní jídelna bude uzavřena. Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:
  1. zprávou ve školním informačním systému,
  2. zveřejněním na webových stránkách školy.
Vyhlášení volného dne bylo projednáno se zřizovatelem dne 6. 9. 2023. Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy

Podrobnosti

Datum:
29. září 2023