Projektový „Den Země“ v 1. a 6. třídě

Dne 23. 4. 2024 se konal projektový Den Země, který společně s partnerskou 1. třídou oslavili i žáci 6. třídy.  Žáci měli program o ochraně životního prostředí, třídění odpadu, naučili se novou básničku „Země“ a zazpívali si píseň „Chválím tě země má“. Dále se žáci rozdělili do skupinek jednoho prvňáka a dvou šesťáků a v přírodě plnili úkoly, připomínali si pravidla správného chování v lese a přírodě a také si zacvičili.

Honza – „Bavily mě úkoly a společná práce ve skupině.“
Martina – „Líbilo se mi, že jsme byli s prvňákama a dělali úkoly.“
Renata – „Nejlepší byly úkoly na kartičkách a to, že jsme měli prvňáčka.“
Adam – „Líbila se mi práce s prvňáky.“
Filip – „Bylo fajn, jak jsme se poznali s prvňáky a skamarádili se s nimi.“