Včelky Bee-Boti ve výuce

Včelka Bee-Bot je programovatelný robot s jednoduchým ovládáním, který je skvělým pomocníkem při výuce základů programování. Bee-Bot je ideální didaktická hračka pro rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a základních matematických dovedností. S jeho pomocí děti pochopí algoritmy a mohou si vymyslet a vyzkoušet jednoduché programy.
Využili jsme zapůjčených Bee-Botů z Regionu Haná a naši žáci si vyzkoušeli základy programování, naučili se jednoduché příkazy a algoritmy při velice zábavné a kreativní výuce.