Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině

Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině

Dne 26. 4. 2024 se ve školní družině konala akce s názvem: „Slet čarodějnic a čarodějů“. Po obědě nás nejprve čekala proměna na čaroděje a čarodějnice – to vám byla zábava. Děti se střídaly u třech stanovišť na malé budově – skládaly čarodějnici z kousků papíru, po hmatu poznávaly, začarovaná zvířátka, lovily myšky. Na závěr nás čekala disciplína na zahradě…

Divadélko pro školy – 2. stupeň

Divadélko pro školy – 2. stupeň

OSVOBOZENÉ DIVADLO V BRODKU U KONICE „Nejkrásnější hudba je lidský smích.“„Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí.“„Smích je pro člověka nejvyšší dobro.“ Tak to jsou jedny z mála citátů známého českého herce, komika a spisovatele Jana Wericha. Tato významná česká kulturní osobnost byla společně s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem spojena s Osvobozeným divadlem, které zažívalo…

Divadélko pro školy – Africká pohádka

Divadélko pro školy – Africká pohádka

V Kulturním domě v Brodku zhlédli žáci první až páté třídy divadelní představení „Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba“, které přijela zahrát společnost Divadélko pro školy Hradec Králové. Ústřední postavou byl známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který žákům vyprávěl o svých zážitcích z cest po Africe. Pana Holuba provázel věrný a vtipný opičí kamarád…

Jsem umělec – projektové odpoledne ve školní družině

Jsem umělec – projektové odpoledne ve školní družině

Dne 25. 4. 2024 se ve školní družině konalo projektové odpoledne – „Jsem umělec“. V tento den za námi do Brodku přijel kouzelník Ondřej Soukup. V rámci svého vystoupení předvedl řadu zajímavých kouzel a triků. Během celého vystoupení si zval na pomoc děti z publika. Každé dítě si z vystoupení odneslo fotografii s podpisem kouzelníka, vstupenku do zábavného parku Šikland…

Projektový „Den Země“ v 5. třídě

Projektový „Den Země“ v 5. třídě

Páťáci si na Den Země připravili úkoly pro děti ze školky. Venku byla zima, ale dětem to nevadilo, protože se při plnění úkolů zahřály běháním. Na louce u rybníka děti sbíraly kartičky živočichů, a pak je třídily podle toho, zda žijí na souši nebo ve vodě. Za splnění úkolů dostávaly obálky (s obrázky odpadků) a…

Projektový „Den Země“ v 4. a 9. třídě

Projektový „Den Země“ v 4. a 9. třídě

Dne 23. 4. žáci 4. třídy společně s deváťáky oslavili Den Země. Žáci 9. ročníku si pro mladší spolužáky připravili zajímavou a poučnou Ekologickou stezku, která vedla od školy až do Labutic k myslivecké chatě. Čtvrťáci jim na oplátku přichystali otázky a úkoly z oblasti přírodovědy, matematiky (číselné třídění odpadků) a ekologie. Na závěr čtvrťáci napsali dopis naší…

Projektový „Den Země“ v 3. a 8. třídě

Projektový „Den Země“ v 3. a 8. třídě

„Děti učily děti aneb Když osmáci se třeťáky slavili Den Země“ Ve středu 23. 4. 2024 se osmáci se třeťáky společně zapojili do celoškolního projektového dne – DEN ZEMĚ. Žáci společně zhlédli krátký dokument, který jim přiblížil současné nejaktuálnější problémy ochrany životního prostředí. Poté následovala beseda o tom, proč je důležité o svět kolem nás…

Projektový „Den Země“ v 2. a 7. třídě

Projektový „Den Země“ v 2. a 7. třídě

Druháci si v rámci Dne Země připravili pro sedmáky kvíz, ve kterém se dozvěděli, jak dlouho se rozkládají různé odpadky. Věděli jste například, že žvýkačka se rozkládá 50 let, a že polystyren se nerozloží nikdy? Sedmáci si připravili stezku v přírodě, kterou žáky neprovázel nikdo jiný než sám Ferda Mravenec. Tuto stezku si žáci procházeli po…

Projektový „Den Země“ v 1. a 6. třídě

Projektový „Den Země“ v 1. a 6. třídě

Dne 23. 4. 2024 se konal projektový Den Země, který společně s partnerskou 1. třídou oslavili i žáci 6. třídy.  Žáci měli program o ochraně životního prostředí, třídění odpadu, naučili se novou básničku „Země“ a zazpívali si píseň „Chválím tě země má“. Dále se žáci rozdělili do skupinek jednoho prvňáka a dvou šesťáků a v přírodě plnili…

Předškolácké výpravy na planety poznání a zápis dětí do 1. třídy

Předškolácké výpravy na planety poznání a zápis dětí do 1. třídy

Od ledna 2024 probíhala na naší Základní škole v Brodku u Konice pravidelná měsíční setkávání určená pro předškoláky a jejich rodiče „Předškolácké výpravy na planety poznání“. Hravou formou se děti seznamovaly se školním prostředím, s budoucí paní učitelkou a zároveň bylo každé setkání zaměřené na nějakou znalost nebo dovednost předškoláka. Každá výprava začínala symbolickým startem rakety…

Basketbalová soutěž v Prostějově

Basketbalová soutěž v Prostějově

Sportovní basketbalová okresní soutěž se konala dne 24. 4. 2024 v Prostějově v hale Sportcentra.  Skupina chlapců z 7. – 9. ročníku naší školy se umístila na 7. místě. Bojovnost, chování fair play a dobrou basketbalovou hru zahráli Prokop Zbránek, Martin Malínek, Václav Vyroubal, Lukáš Koudelka 9. třída, Daniel Ščudla, Lukáš Koudelka 8. třída, Marek Mikeš, Tobiáš Pavlík,…