Soutěž – Přespolní běh

Soutěž – Přespolní běh

Dne 10. října 2023 se naši žáci účastnili sportovní soutěže PŘESPOLNÍ BĚH – okresní finále.Soutěž se konala za halou Sportcentra DDM v Prostějově. Žáci měli náročnou trasu na běhání (mokrá tráva, štěrk, hlína, asfalt atd.). Školu v každé kategorii prezentovalo vybrané družstvo, jejich výsledky se následně sčítaly. Soutěžili ve třech kategoriích:III. kategorie – dívky běh 1200…

Závod „Prostějovská koloběžka“

Závod „Prostějovská koloběžka“

V úterý 26. 9. 2023 se konal závod Prostějovská koloběžka, kde byl trasou jeden okruh kolem náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Školu reprezentovali vybraní žáci naší školy – Karolína Leová 6. třída, Pavel Tesař 8. třída a žáci 9. třídy Michaela Kolářová, Barbora Kschwendová, Linda Slabionová, Lukáš Dostál, Lukáš Koudelka a Prokop Zbránek. Soutěžilo se v závodech…

Dětské dopravní centrum v Prostějově

Dětské dopravní centrum v Prostějově

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 se žáci 4. třídy naší školy zúčastnili povinné výuky na dětském dopravním hřišti v Prostějově. Výuka byla zaměřena na seznámení se s bezpečným chováním v silničním provozu, kde si žáci vyzkoušeli nejen roli chodce, ale i cyklisty. Žáci si nejdříve v učebně zopakovali teoretickou část, rozebrali různé dopravní situace na silnici, zopakovali si dopravní…

Projektový den – Den dopravní výchovy

Projektový den – Den dopravní výchovy

V úterý 19. 9. 2023 se konal „DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY“ pro všechny žáky naší školy. Žáci se seznámili se zásadami první pomoci, zopakovali či naučili se dopravní značky a pravidla bezpečného chování chodců i cyklistů a práci s mapou (labyrinty). S přípravou a organizací dne pomáhali žáci 9. třídy, za jejich pomoc děkujeme! Žáci 1. až 3. třídy první…

Pestrý život (nejen) v mraveništi v 2. třídě

Pestrý život (nejen) v mraveništi v 2. třídě

Školní rok 2023/2024 stráví druháci v hmyzí říši mravenců. Celá jejich třída se přes prázdniny proměnila ve velké mraveniště, kterému vévodí sám Ferda Mravenec. Ten do naší třídy přijel i se svým lučním koníkem s vozíkem. Ve vozíku nás hned první školní den čekalo překvapení – červený šátek pro každého. Pokud budeme pilní, budou na konci školního…

Společný pohodový start do nového školního roku 2023/2024 aneb Poznáváme svůj region

Společný pohodový start do nového školního roku 2023/2024 aneb Poznáváme svůj region

V úterý 12. 9. 2023 se v 8. ročníku konal adaptační den spojený s návštěvou a prohlídkou provozu firmy FRAAS v obci Horní Štěpánov (výroba oděvních doplňků). Žáci se z úst pana vedoucího Zdeňka Paráka dozvěděli historii firmy, seznámili se s technologickým a výrobním provozem výroby oděvních doplňků – šál a čepic. Prohlédli si výrobní postup od začátku až po finální…

Adaptační dny v 6. třídě

Adaptační dny v 6. třídě

Dne 7. 9. 2023 se konal na školním hřišti adaptační program pro žáky 6. ročníku, kterým nás provázeli lektoři společnosti GM5 s.r.o. Měli připravený kreativní program vzdělávání s důrazem na aktivizaci žáků, komunikaci a seznamovací aktivity a energizery. Hry byly cíleně zaměřeny na nově se tvořící třídní kolektiv, na práci ve skupině s řešením úkolů. Celé dopoledne…

Adaptační dny

Adaptační dny

První dny v novém školním roce 2023/2024 probíhaly v atmosféře příprav, očekávání, vzpomínek na prázdniny a vyprávění zážitků. Po prázdninách je důležité začít budovat zdravé třídní klima, nastavit pravidla a zásady fungování mezi spolužáky, cíleně se věnovat procvičování komunikačních a sociálních dovedností. Žáci 3. a 4. třídy se ve čtvrtek 7. 9. vydali na prohlídku…

Kamarádský den v 1. třídě

Kamarádský den v 1. třídě

Kamarádský den si 7. září žáci první třídy v plné míře užili. Nejprve se ve třídě navzájem představili, popovídali o sobě, o svých zájmech a zálibách a pak se vypravili na společnou vycházku. Cílem vycházky bylo fotbalové hřiště. Zde si zahráli různé hry, při kterých měli možnost se více seznámit a se svými spolužáky, kteří přišli…

1. třída a první školní den

1. třída a první školní den

4. září, krásný den, dnes se stávám prvňáčkem. Už se těším do školy, na děti a úkoly… Tato slova zazněla při slavnostním zahájení školního roku v 1. třídě. Děti přišly do školy s nadšením, plné očekávání, s krásnými aktovkami na zádech. Na školu se všichni žáci moc těšili. Po přivítání třídní paní učitelkou přišla žáky pozdravit také paní…

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy, milí žáci. Věřím, že jste prožili krásné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání ve školním roce 2023/2024. Vítám ve škole především žáky 1. třídy – přeji vám, abyste se mezi námi cítili dobře, abyste do školy chodili s radostí, touhou poznávat,  učit se a objevovat svět kolem…