Projekty

Projekt Národní plán obnovy (2020 – 2024): Distanční výuka, Prevence digitální propasti, Digitální učební pomůcky

Projekt Šablony OP JAK – leden 2023 až srpen 2024 – realizace aktivit: vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání, spolupráce pedagogů

Projekt ICT učebna
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014926
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Realizace: červen 2021 – září 2021
Cílem projektu je rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků a to především prostřednictvím kvalitních a vybavených prostor pro vzdělávání v oblasti
digitálních technologií, cizích jazyků a přírodních věd tak, aby bylo maximální měrou umožněno vzdělávání v souladu s aktuálními trendy.

Více: http://www.zsbrodekukonice.cz/2021/09/10/projekt-ict-ucebna/

Projekt PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012563
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je dovybavit odborné učebny ZŠ Brodek u Konice zaměřené na výuku přírodních věd.

Více: http://www.zsbrodekukonice.cz/2021/01/18/projekt-prirodovedna-ucebna

Projekt Šablony III – od ledna 2021 – realizace aktivit: doučování, projektové dny ve škole i mimo školu

Projekt Šablony II – 2018 do 2020 – realizace aktivit: doučování, vzdělávání pedagogů, tandemová výuka pedagogů, projektové dny ve škole i mimo školu

Projekt Šablony I – 2016 do 2018 – účastnili jsme se aktivit: doučování, tandemová výuka pedagogů, spolupráce pedagogů, vzdělávání pedagogů, činnost Klubu zábavné logiky a deskových her

Projekt „Mléko do škol“ – v realizaci

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ – v realizaci

Projekt ESF 2014 – 2015: Digitálně a interaktivně
Tisková zpráva č. 1 (dokument pdf)
Tisková zpráva č. 2 (dokument pdf)
Tisková zpráva č. 3 (dokument aplikace MS Word)
Tisková zpráva č. 4 (dokument pdf)

Grant od Ministerstva životního prostředí 2013 – 2014: Příroda a školní zahrada je naše třída

Projekt EU Peníze školám 2011 – 2014: Škola 21. století

Projekt ESF 2010 – 2011: Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice

Projekt SIPVZ 2006: Molekuly pomocí ChemSketch