Výuka na DDH v Prostějově

Žáci 4. ročníku se ve středu 27. 9. 2017 zúčastní výuky a výcviku v Dětském dopravním centru v Prostějově. Cílem výuky je seznámit žáky se základními pravidly bezpečného chování v silničním provozu, dále se správným vybavením jízdního kola. Výuka na dopravním hřišti je povinná.

Odjezd z Brodku u Konice: 6:40

Odjezd z Prostějova: 11:45

Příjezd do Brodku u Konice: 12:30

Po příjezdu jdeme společně na oběd.

S sebou: sportovní oděv, vlastní helma, pláštěnka, svačina s pitím, kartička pojišťovny, peníze na autobus (jízdné 30 Kč) + individuální útrata.

Cestu si žáci hradí sami a po odevzdání jízdenek tř. p. učitelce jim bude jízdné proplaceno.

Pedagogický doprovod: Mgr. Michaela Šustrová