Začal nový školní rok 2018/2019

V pondělí 3. září vládla v celé škole slavnostní atmosféra. Po prázdninách se holky a kluci opět setkali se svými kamarády ve třídách, pozdravili se se svými třídními učitelkami a třídním učitelem.

Do 1. třídy doprovodili své děti rodiče – přivítali jsme nové žáčky. Přejeme prvňáčkům, aby do školy chodili s radostí a touhou poznávat nové věci.

Ve všech třídách osobně žáky a vyučující přivítala paní ředitelka Mgr. Kateřina Dostálová, paní zástupkyně Mgr. Marcela Francová a pan starosta obce Radomír Novák. Všichni žákům popřáli úspěšný a pohodový školní rok 2018/2019.