Předvánoční čas ve škole

Přes všechna hygienická opatření a omezení jsme se snažili našim žákům vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru. Předvánoční vyučovací hodiny byly plné her, kvízů, soutěží, vyrábění a tvoření.

Poslední den v tomto kalendářním roce se konaly třídní vánoční besídky – žáci pekli cukroví, vyzkoušeli si vánoční zvyky a tradice, zahráli si vánoční scénky, hráli na hudební nástroje, zpívaly se koledy, také jsme nezapomněli na zvířátka v lese. Vrcholem dne bylo rozdávání drobných dárků svým spolužákům i paním učitelkám.