Výlet 6. třídy

V úterý 21. 6. 2022 jsme se vydali na školní výlet do Velkých Losin. Společně jsme navštívili významnou kulturní památku – výrobnu ručního papíru.

Paní průvodkyně nám vysvětlila, jak vzniká ruční papír, historii jeho výroby v Evropě, ukázala nám staré stroje, které doposud slouží k výrobě. Poté následoval workshop. Žáci si sami vyzkoušeli vyrobit například ruční papír, obálku, pečeť atd.  Program byl zajímavý a děti zaujal.

Během výletu jsme využili místní hřiště k protažení těla. Sladkou tečkou výletu byla návštěva známé losinské pralinkárny. Výlet jsme pojali jako poznávací a  turistický. Domů jsme přijeli unaveni, ale spokojeni.

Zapsala Renata Fialová, třídní učitelka 6. ročníku