Začal nový školní rok 2017/2018

A je to tady!  Žáci všech ročníků se sešli ve třídách se svými paními učitelkami a panem učitelem, aby společně odstartovali nový školní rok. Většina se už moc těšila, hlavně na své kamarády.

Zvláště slavnostní atmosféra panovala v první třídě. Prvňáčky v tento den do školních lavic doprovodili rodiče. Na naše nejmladší školáčky se už těšila paní třídní učitelka Věra Švecová, která si děti hned získala harmonikou a společnou písničkou. Děti si odnášely plnou aktovku učebních pomůcek a dárečků a už se těšily, až to „zítra začne doopravdy“.

Ve všech třídách osobně žáky a vyučující přivítala paní ředitelka Mgr. Kateřina Dostálová, paní zástupkyně Mgr. Marcela Francová a pan starosta obce Radomír Novák. Všichni žákům popřáli úspěšný a pohodový školní rok 2017/2018.