Projev ředitelky školy k zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy, milí žáci.

Věřím, že jste prožili krásné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání ve školním roce 2017/2018. Stejně tak doufám, že příjemně prožitá dovolená poskytla Vám učitelům, paním učitelkám a provozním zaměstnancům dostatek energie k zajištění zdárného průběhu nastupujícího školního roku.

Vítám mezi námi především žáky 1. třídy. Děvčata a chlapci, přeji vám, abyste se mezi námi cítili dobře, abyste do školy chodili s radostí, touhou poznávat,  učit se a objevovat svět kolem sebe.

I vám, žákům 2. až 9. třídy přeji, abyste ve škole zažívali úspěch, radost z učení a poznávání.

Nejstarším žákům – deváťákům, přeji, aby vaše snažení po celou letošní školní docházku na naší škole bylo završeno přijetím na vysněnou střední školu.

Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům a provozním pracovníkům naší školy.

Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodině a škola ji nemůže nahradit. Vás rodiče prosím o maximální spolupráci. Nebojte se přijít za námi do školy, ptejte se. Já i celý pedagogický sbor budeme rádi za Vaše  názory, podněty či připomínky.

Byla bych ráda, kdybychom si všichni účastníci vzdělávání na naší škole, tj. žáci, učitelé i provozní zaměstnanci uvědomili, že jsme součástí jednoho týmu, jehož výsledkem snažení je mladý vzdělaný člověk, který je vybaven dostatečnými znalostmi a schopnostmi a může pokračovat ve studiu na jakékoliv střední škole.

Milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci školy, velmi si přeji, aby na naší Základní škole v Brodku u Konice vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.

Lucius Annaeus Seneca:
„Neučíme se pro školu, ale pro život.“

Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy
4. 9. 2017, Brodek u Konice