Mléčné výrobky, ovoce a zelenina pro žáky

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“. Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci ZŠ nárok na plně či částečně dotované mléko, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu.

Frekvence dodávek a celkový nárok na žáka resp. školu bude stanoven až podle celkového počtu přihlášených žáků v ČR. Tzn. finanční prostředky vyčleněné vládou na tento projekt budou rozděleny podle počtu zúčastněných škol, resp. žáků. Dle nových, aktuálně platných pravidel, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka. Podobně bude v září a říjnu probíhat dodávka ovoce a zeleniny, přibližně dvakrát za měsíc.

Ve středu 13. 9. proběhne první dodávka „Ovoce a zeleniny do škol“ – 1 ks pití a 1 ks čerstvého ovoce.

V týdnu od 18. 9. proběhne první dodávka „Mléka do škol“ – 1 ks neochuceného mléka.

Více informací:

Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol