3. odboj – beseda

Dne 17. 5. 2018 se uskutečnila pro žáky 6., 8. a 9. třídy beseda s paní Medardou Pustajovou – manželkou Dobroslava Pustaje vyznamenaného in memoriam prezidentem Slovenské republiky Andrejem Kiskou Řádem Ludovíta Štúra II. třídy za mimořádné zásluhy o demokracii a ochranu lidských práv a svobod. Paní Medarda Pustajová, dnes žijící v Prostějově,  přebírala také cenu pro významné osobnosti města Prostějova za rok 2016 udělenou in memoriam  JUDr. Františku Doleželovi za celoživotní boj za pravdu, spravedlnost a lidská práva. Životní osudy pana Dobroslava Pustaje, který přežil dlouhých 16 let v komunistických věznicích Jáchymov, Valdice a Leopoldov, byly ve vyprávění jeho manželky dojemným svědectvím zvůle komunistického režimu 50. let.