Zimní výuka dopravní výchovy ve 4. třídě

Dne 23. 2. 2024 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky dopravní výchovy v DDM v Prostějově. Tato zimní výuka byla zaměřena na rozšíření praktických dovedností (první pomoc, jízda zručnosti na kole, základní opravy kola a řešení situací na křižovatkách). Výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty se skládal z upevnění správného chování chodce a cyklisty.

Hlavním cílem výuky bylo seznámit žáky se základními pravidly bezpečného chování v silničním provozu, dále s pravidly první pomoci. Žáci byli rozdělení do čtyř skupin a postupně se vystřídali na jednotlivých stanovištích. Hlavním cílem výuky byla prevence nehodovosti u dětí. Čtvrťáci si tohle dopravní dopoledne užili a měli radost, že si mohli vše prakticky vyzkoušet a ověřit si tak svoje znalosti z dopravní výchovy.
Mgr. Michaela Šustrová