Veselé zoubky v 1. třídě

Dne 8. 3. 2024 se žáci 1. třídy zapojili do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila společnost dm-drogerie markt s.r.o.

Během dvou projektových hodin si žáci osvěžili znalosti o tom, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se a jak o ně správně pečovat. Důraz byl kladen také na správné stravování a pravidelnou návštěvu zubního lékaře. Své vědomosti si pak zopakovali při vyplnění pracovního listu. Žáci prokázali, že správná péče o dětský chrup je pro ně samozřejmostí. V závěru byli všichni odměněni samolepkami o správném postupu při čištění zubů a dm preventivními balíčky, které obsahovaly zubní kartáček, pastu a mezizubní párátka. Tato výuka se všem žákům velice líbila. Tak ať jsou vaše zoubky stále VESELÉ.
Mgr. Věra Švecová