Společná výuka 2. a 7. třídy, Megabrouci

V pátek 1. 3. 2024 se žáci 2. a 7. třídy učili společně. Téma společné hodiny bylo „Mravenci“. Žáky druhé třídy letos totiž celým školním rokem provází postava Ferdy Mravence a spolu s ním se seznamují také s jinými druhy hmyzu. Žáci sedmé třídy zase nyní v hodinách přírodopisu probírají téma společenský hmyz. A tak se nabídla možnost připravit společnou hodinu, kde si obě skupiny vyzkouší, co už znají a zároveň se také dozví něco nového, co dosud o mravencích nevěděly. Společně si tedy žáci zahráli vědomostní hru a rozděleni na tři týmy soutěžili o to, kdo nasbírá nejvíce bodů za své vědomosti o mravencích a jejich životě. Nakonec zvítězilo nadšení druháků, kteří zvolili odvážnější strategii a měli v živé paměti informace získané společným čtením Knížky Ferdy Mravence. Ani sedmáci však úplně nezaostali a výsledky tak byly vyrovnané.

V návaznosti na společnou výuku o mravencích si na den 21. 3. žáci druhé a sedmé třídy společně naplánovali megavýlet za Megabrouky na brněnské výstaviště. Počasí se vydařilo, a tak zdlouhavá cesta linkovými autobusy a tramvají byla vlastně zábava.
Na výstavišti bylo více jak 20 obřích modelů hmyzu a spousta zajímavých informací nejen o mravencích.
Spolupráce tříd velmi pěkně probíhala ve smíšených týmech, kdy starší pomáhali mladším a společně tak plnili zadané úkoly.

Obě tyto společné akce si žáci užili a už se moc těší na to, co je čeká příště.
Marta Heraltová, Přemysl Heralt