Výlet 5. třídy

S 5. třídou putování přírodou – myslivecká chata Labutice a okolí
25. 6. 2021
 
Společně jsme se vydali na mysliveckou chatu do Labutic. Před Labuticemi jsme se zastavili na malé vyhlídce, kde jsme určovali světové strany a v dálce sledovali známá pohoří. Po cestě jsme pozorovali, co roste na našich polích. U myslivecké chaty jsme udělali svačinovou přestávku a následně jsme poznávali lesní stromy a rostliny.

Naše cesta dál pokračovala na vyhlídku Chochola u Hrochova, kde jsme si opekli špekáčky a probíhaly zde sportovní a poznávací aktivity. Tento den jsme si všichni náramně užili. Cílem akce bylo stmelení kolektivu a bezpečná orientace v přírodním terénu.
 
třídní učitelka Mgr. Michaela Šustrová, asistentka Pavlína Zatloukalová