„Učíme se venku“ ve 3. třídě

Dne 2. 5. se žáci 3. ročníku pod vedením pana Jiřího Páleníčka zúčastnili školní akce „Učíme se venku“. Jednalo se o komentovanou vycházku při které poznávali místa v okolí školy a seznamovali se se zástupci rostlin a živočichů přímo v přírodě.
Mgr. Jana Kamená